Zapraszamy do udziału w naszych wykładach. Zapoznaj się ze wszystkimi zakładkami.

Adam Kleczewski

Z branżą architektoniczną, budowlaną i wyposażenia wnętrz związany zawodowo od prawie 25 lat (tj. od roku 1993). Studiował na Politechnice Poznańskiej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunkach Konstrukcje Budowlane oraz Zarządzanie.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzania i uczestnictwa w procesach inwestycyjnych- budowlanych przy budowie szpitali, oczyszczalni ścieków miejskich, szkół, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także w zakresie organizacji wdrożeń i sprzedaży produktów oraz technologii.
Współtwórca znamiennej, opatentowanej technologii ściany konstrukcyjnej panelowej ceramicznej z przeznaczonej do projektowania i budowania budynków energooszczędnych oraz pasywnych.
Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach kierowniczych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych na wielu płaszczyznach procesu zarządzania jako pełnomocnik, konsultant czy członek zarządu.

Zawodowo specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu projektami na zlecenie np. przy organizacji kompleksowego procesu projektowo - budowlanego oraz wdrożeń z zastosowaniem rozwiązań i technologii uzasadnionych ekonomicznie (dla klientów indywidualnych jak i dla firm). Prowadzi doradztwo związane z zagadnieniami projektowo-technologicznymi, prawnymi i formalnymi oraz instrumentami finansowania mającymi zastosowanie przy organizacji i realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego. Zajmuje się kompleksową organizacją inwestycji za inwestora i w oparciu o przyjęte ścisłe założenia technologiczne, budżetowe oraz ekonomiczne. Zajmuje się również wdrożeniami dla produktów oraz technologii i szeroko pojmowaną optymalizacją procesów.

Zainteresowania i specjalizacje: zarządzanie projektami, budownictwo efektywne, materiałoznawstwo, proces inwestycyjny, uzasadnione technologie (i konstrukcje), ekonomia w budownictwie, zarządzanie projektami, zasoby naturalne, budowa dystrybucji, wdrożenia, optymalizacja w procesach inwestycyjnych, prawo, synergia, fuzje. kooperacja, struktury sprzedażowe.

W Polskim Stowarzyszeniu Budowniczych Domów zajmuje się budownictwem energooszczędnym i występuje w roli eksperta tej kategorii.