Zapraszamy do udziału w naszych wykładach. Zapoznaj się ze wszystkimi zakładkami.

Sylwia Białek - Karasińska

Adwokat

specjalizacje:

- nieruchomości i inwestycje budowlane.

- rozwiązywanie sporów.

- wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

- obsługa przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, zarówno w ujęciu cywilnoprawnym jak i administracyjnym, doradzając klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zajmuje się obrotem oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczeniem wierzytelności oraz innymi kwestiami dotyczącymi szeroko pojętego prawa budowlanego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących największych projektów budowlanych oraz kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji kolejowych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności dotyczących stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, a także sprawami związanymi z ustaleniem oraz zmianą stanu prawnego nieruchomości. Doradza wspólnotom mieszkaniowym w ich bieżącej działalności, a także reprezentuje w sporach dotyczących wad nieruchomości wspólnej. Ponadto, reprezentuje Klientów w procedurze planistycznej, zarówno na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i przygotowując w ich imieniu uwagi do tych planów czy skargi.